Frölunda-Linköping, 26.12.14 - Jon Anders Johansen