Sluttspill og plasseringsspill, ISC, 3.9.17 - Jon Anders Johansen