Svinesund og Børtevann, høsten 2017 - Jon Anders Johansen