Tunevannet og Glomma, høsten 2017 - Jon Anders Johansen